Bezmaksas piegāde Latvija, Lietuva, Igaunija
0

1.    Konfidencialitātes politika

1.1.  Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RAGOSA, reģistrācijas numurs: 40003408993, juridiskā adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 20 - 9, LV-1011 (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē. 
1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni www.orangeshop.lv (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.
 1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju   personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

 

2. Datu savākšana un izmantošana

2.1. Personas dati – tā ir informācijas par Pircēju, kuru saņem Pārdevējs, piekrītot Pārdevējam un Pircējam, noslēgtā līguma nosacījumu izpildei, kā arī turpmākā kontakta ar Pircēju nolūkā.
2.2. Klientu datu savākšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personīgo identifikācijas numuru, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) šajā interneta tīmekļa vietnē. 
2.3. Visi personīgie Pircēja dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kuri ir paredzēti normatīvajos aktos. 
2.4. Pārdevējs arī savāc citus datus, kuriem nav saistīti ar konkrēto cilvēku (dzimums, vecums, valoda, dzīves vieta) tikai statistika nolūkos.
2.5. Izmantojot saņemtos datus, Pārdevējs var informēt Pircējus par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar interneta tīmekļa vietni.
2.6. Jebkurā laikā pircējs var dzēst savu vārdu no mērķgrupas saraksta, ja viņš negrib saņemt informāciju par produktu, notikumiem un jaunumiem.
2.7. Pircēja dati tiek izmantoti preču piegādei un saistību izpildei, kas izriet no pirkšanas-pārdošanas līguma.
2.8. Pārdevējs apņemas izdarīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgo datu drošību.

3. Datu maiņa 
 
3.1. Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā Privātais kabinets.
3.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību. 
3.3. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu [email protected].
  
4. Piekļuve datiem

4.1. Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

•    šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

•    tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasībās, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

•    kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
•    kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
5.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms. 
5.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži  lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
6.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes. 

7. Drošība

7.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.
7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

8. Saistošie nosacījumi

8.1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes  lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējs ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

9. Izmaiņas

9.1. Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.